ECOSTRADES

Mensen verbinden natuur 
Natuur verbindt mensen

Home

Missie

Tips

Projecten

In de Media

Over ons

Projecten

Het eerste Ecostrades’ project: De bio-diverse spoorwegberm in de Oud-Heverleestraat in Heverlee

11 februari 2019 – Grondwerken door de groendienst van Leuven

f

23 februari 2019 – Plantdag met de buren Wie doet wat

Enkele maanden later…

Nieuwe Ecostrades’ projecten

Na de media-aandacht voor de aanleg van de bio-diverse berm in Heverlee (feb 2019)
ontving Infrabel een 50-tal aanvragen van gemeentebesturen, organisaties, burgers…
voor gelijkaardige projecten

Een overleggroep bestaande uit Infrabel, stad Leuven, KU Leuven, Departement omgeving,
Natuurpunt, ANB, INBO, VHM, … maakt werk van nieuwe Ecostrades’ initiatieven op spoorwegbermen

De Ecostrades vzw helpt om Ecostrades’ projecten ook elders te realiseren;
op wegbermen, kanaalbermen, braakstukken, industrieterreinen, parken, privé-tuinen …

Start jouw Ecostrades’ project

Wat doe je                    

  • Steun zoeken bij familie, vrienden, buren, collega’s,  …
  • Plan opmaken,
  • Advies inwinnen bij experten (gemeentelijke groendiensten, milieuorganisaties,
    opleidingscentra, hogescholen, universiteiten, adviesbureaus, …)
  • Toelatingen verkrijgen en draagvlak creëren
  • Financiële, technische en logistieke steun verzamelen,
  • Leveranciers selecteren, aankopen 
  • Project realiseren en afspraken over onderhoud maken
  • Ervaringen delen met anderen (pers, sociale media.. )